• 11/07/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
За јавну набавку услуга
Припрема оброка за социјално угрожено становништво
бр. 1У-1/2016
ЈУЛ 2016.

MALA-VREDNOST-C.-KRST-PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *